zondag 21 november 2010

Hardware 2

Vorige week hield Theo Nicola een lezing over PC-hardware op de drukbezochte senioreninloop. De lezing zal op dinsdagmiddag 18 januari 2011 worden voortgezet, want over het kopen of zelf bouwen van een nieuwe PC blijkt veel meer te vertellen (en te vragen), dan in de twee uur van de inloop passen.

Naast de lezing zijn er ook tal van websites, waar informatie is te vinden over PC’s, componenten en prijzen. Sommige sites geven advies en hebben regelmatig een voorstel voor het bouwen van een computer. Ook wordt aandacht besteed aan de samenhang van verschillende onderdelen: bijvoorbeeld welk geheugen het beste samengaat met welke processor. Je moet soms wel even zoeken op de sites. Een keuze:

Nederland:
Duitsland:
USA:

vrijdag 12 november 2010

Hardware

De volgende senioreninloop vindt plaats op dinsdagmiddag 16 november a.s., aanvang 14:00 uur.

Op deze inloop zullen we aandacht besteden aan de hardware, de computer zelf. Theo Nicola zal het hebben over "Een nieuwe PC: Een tower, desktop, all in one PC of een notebook. Wat zijn de voor- en nadelen?" De vraag "kopen of zelf bouwen", komt aan de orde, waarvoor kies je en waar moet je op letten? Verder zal hij zal laten zien wat voor componenten er in een PC en notebook zitten.

Dit alles, en wat u verder nog te vragen of te zeggen hebt 16 november van 2 tot 4 uur in de Meentwerf. De inloop is voor iedereen vrij toegankelijk en is een samenwerkingsverband tussen de Meentwerf en HCC Amsterdam.

De senioreninloop wordt zoals gebruikelijk gehouden in de Meentwerf, Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen, op bedrijventerrein Legmeer. Dit is de laatste bijeenkomst van dit jaar. De volgende inloop is op 18 januari 2011.

woensdag 20 oktober 2010

Brieven met toeters en bellen


Kantoorpakketten bieden de mogelijkheid om een stel brieven rond te sturen met een persoonlijk tintje. Mail merge, heet dat in het Engels. De gegevens worden uit een adressenbestand gehaald, bijvoorbeeld uit een spreadsheet. In plaats van "L.S." komt de naam van de geadresseerde boven de brief te staan, desgewenst met compleet adres om in een vensterenveloppe te stoppen.

Aanvullende trucs zijn ook mogelijk. Als in het adressenbestand wordt bijgehouden hoe iemand zich verplaatst, kan de brief bijvoorbeeld voor autorijders een extra zinnetje krijgen over parkeerplaatsen, terwijl fietsers worden ingelicht over de fietsenstalling en ov-reizigers te lezen krijgen bij welke halte ze het beste kunnen uitstappen.

Writer van OpenOffice kan dit werkje prima uitvoeren, net als Microsofts Word. Klein probleem is dat sommige details nèt iets anders werken, of nèt een andere naam hebben. In Writer kan men terecht bij Assistent Standaardbrief... in het Extra-menu. Deze "assistent" gaat er vanuit dat het adressenbestand al bestaat.
OpenOffice is gratis van internet te halen, en dat geldt ook voor de bijbehorende documentatie. Het Nederlandse bedrijf RedNose ICT Training & Advies, dat o.a. trainingen voor bedrijven verzorgt, stelt goed verzorgd lesmateriaal ter beschikking, bijvoorbeeld voor standaardbrieven. Voor andere onderdelen van OpenOffice kan men terecht op de website OpenOfficePlaza.
 
Als onderdeel van het OpenOffice-project worden ook handleidingen geschreven (en vertaald). De Engels versie van Using Mail Merge is te vinden op de website van Writer Guide, samen met andere gidsen. De Nederlandse documentatie op de OpenOffice-website is nog niet aan standaardbrieven toegekomen.

zondag 17 oktober 2010

Praten met de computer

De volgende senioreninloop vindt plaats op dinsdag 19 oktober in de Meentwerf in Amstelveen.

Op deze inloop zullen we aandacht besteden aan:
 • Dragon Naturally Speaking. Dit is een programma waarmee je een tekst via een microfoon kunt inspreken, die door de computer wordt vastgelegd in een Word-document.
 • Stuxnet. Dit computervirus heeft vooral in Iran veel schade veroorzaakt. Hoe het werkt en verspreid wordt.
 • Zoeken naar bestanden op de harde schijf
De senioreninloop wordt zoals gebruikelijk gehouden in de Meentwerf, Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen, op bedrijventerrein Legmeer. Van 2 tot 4 uur. De volgende inloop is dinsdagmiddag 16 november.

vrijdag 17 september 2010

Plaatjes in WriterDe senioreninloop begint weer: op dindag 21 september in de Meentwerf in Amstelveen. De inloop is verplaatst naar dinsdagmiddag. We kunnen dan een beter zaaltje gebruiken.


Het onderwerp is plaatjes toevoegen aan Writer-documenten, het gratis Open Office-broertje van Word. Illustraties kunnen op allerlei manieren aangepast worden. Verder laten we ook zien hoe een Excel-werkblad van foto’s is te voorzien.

Wie vragen heeft, over illustraties of over een heel ander computer-onderwerp, kan die desgewenst al per email doorgeven, dat vergroot de kans dat we op de inloop het antwoord paraat hebben.

De senioreninloop wordt zoals gebruikelijk gehouden in de Meentwerf, Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen, op bedrijventerrein Legmeer. Van 2 tot 4 uur. De volgende inlopen zijn dinsdagmiddag 19 oktober en 16 november.

 vrijdag 28 mei 2010

Vier eeuwen kranten

De Koninklijke Bibliotheek heeft donderdag z'n krantensite uitgebreid. Op Historische Kranten staan nu 1 miljoen krantenpagina's uit de periode 1618-1995. De verzameling is te doorzoeken op woord(en) en/of datum. Aan het project is sinds 2006 gewerkt en het is de bedoeling dat het over anderhalf jaar klaar is. Dan moeten er 8 miljoen pagina's op de site staan, het grootste gratis toegankelijke krantenarchief ter wereld.

Het project kost 12,5 miljoen euro en er is 210 TB opslagruimte voor nodig. De collectie dagbladen (en ook minder vaak verschijnende bladen) is ongeveer 10% van de bladen die in Nederland (en koloniën) zijn verschenen.

Wie iets vindt, kan het resultaat op verschillende manieren (gratis) downloaden. Het artikel of de hele pagina kan opgevraagd worden, maar ook een pdf-bestand met de hele krant van de betreffende dag, terwijl ook een OCR-scan met de tekst beschikbaar is. De kwaliteit wisselt sterk, want die hangt af van de kwaliteit van de originelen.

Op Historische Kranten is onder meer de eerste Nederlandse krant te zien, verschenen op 10 november 1618.vrijdag 21 mei 2010

Digitale archieven

Op internet verschijnen steeds meer gedigitaliseerde archieven, die nuttig kunnen zijn voor historisch en/of genealogisch onderzoek. Een kleine opsomming:
Stadsarchief Amsterdam (genealogische zoeksystemen)
Documenten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940
Startpagina historische kranten
Krantencollectie KB: Het Centrum, NRC, Het Vaderland, Het Volk en nog veel meer
Pictura-archieven
De krant van toen Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden
Leidsch Dagblad, Leids(ch)e Courant
Blaricum, Eemnes, Laren
De Groene Amsterdammer

Google Wave voor iedereen

Op de inloop van donderdag hebben we een paar mogelijkheden van Google Wave laten zien. We dachten toen nog dat deelname aan Wave alleen mogelijk was op speciale uitnodiging, waar Google zuinigjes mee omsprong.

Met ingang van deze week heeft Google de verspreiding van Wave verruimd. Het blijft nog steeds "in ontwikkeling" als een onderdeel van Google Labs, maar de deur wordt wagenwijd
opengezet. Iedereen kan naar de website van Google Wave gaan en daar een account aanmaken.

Meer over de huidige stand van zaken op het (Engelse) weblog van de Wave-ontwikkelaars.

zaterdag 15 mei 2010

Werken met Wave

Op de senioreninloop van donderdagmiddag 20 mei besteden we aandacht aan Google Wave, een web-dienst van Google. Met Wave kunnen berichten worden uitgewisseld (zoals met e-mail), maar er kan ook 'live' worden gecommuniceerd (zoals met MSN of Windows Live).

Wave "draait" op internet. Het hoeft niet op de eigen computer geïnstalleerd te worden (dat kan niet eens). Een gebruiker kan op een willekeurige computer inloggen en andere gebruikers uitnodigen om een bericht te lezen of om deel te nemen aan een discussie.

De ontwikkelaars hebben de dienst omschreven als "hoe e-mail  zou zijn als het vandaag zou worden uitgevonden."
Wave is trouwens nog niet af, er wordt nog druk aan gesleuteld.
----------------------------------
Verder nog aandacht voor de groeiende hoeveelheid digitale gegevens, die op internet is op te vragen.

Het Stadsarchief Amsterdam heeft bijvoorbeeld de dagrapporten van de politiebureaus uit de jaren 1940-45 online gezet, terwijl steeds meer oude jaargangen van dagbladen op internet zijn in te zien (en te doorzoeken).

Deze onderwerpen, en wat u verder nog te vragen of te zeggen hebt a.s. donderdag 20 mei van 2 tot 4 uur in de Meentwerf, Langs de Werf 8,  1185 XT  Amstelveen. Deze inloop is onze laatste inloop voor de zomervakantie, in september gaan we weer verder.

zaterdag 17 april 2010

Sjablonen in WriterOpenOffice.org Writer (evenals MS Word) maakt voor de grote lijnen van de opmaak van documenten gebruik van sjablonen (templates in het Engels). Zo'n sjabloon zorgt er bijvoorbeeld voor dat de tekst op een A4'tje past, met marges van 2 centimeter aan de randen.
Ongeveer alles wat in een sjabloon geregeld is, kan handmatig veranderd worden. Er zijn echter situaties waarin regelmatig een heleboel opmaak-instellingen moeten worden veranderd. Dan is het handiger om een nieuw sjabloon te maken.
Het standaard-sjabloon is bij uitstek geschikt om brieven en notities te schrijven, maar wie vaak een korte mededeling op een A4'tje wil printen, is gebaat bij een aanpassing. Stel bijvoorbeeld dat er printjes nodig zijn om te waarschuwen voor nat schilderwerk. Of voor welke boodschap dan ook.
Eén, twee of drie regels in chocoladeletters op een liggend A4'tje.
De tekst kan elke keer anders zijn, maar de opmaak leggen we in grote lijnen vast.

We beginnen met een nieuw blanco document. De eerste stappen worden gezet in de Pagina-opmaak. Bij papierformaat wordt Staand veranderd in Liggend. En onder het tabblad Randen wordt gekozen voor een vette lijn van 2,5 of 4 punten aan alle vier de kanten. We gaan verder met de Alinea-opmaak. Daar wordt onder het tabje Uitlijning gekozen voor Midden. Dan kiezen we een geschikte letter en een fors korps, zoiets als 48 of 72 punten. Er staat nog geen letter tekst in het nieuwe document, dus ligt het voor de hand om even uit te proberen of alles naar wens is. Haal de tekst echter weer weg voordat het sjabloon wordt opgeslagen. Ga daarvoor in het Bestand-menu naar Sjablonen en kies Opslaan. Bedenk een naam voor het nieuwe sjabloon (bv. dwars_affiche) en sla het op in de categorie Mijn sjablonen.
 
Nu is er een sjabloon gemaakt. De volgende stap is om het te gebruiken. In plaats van een nieuw document te beginnen met Bestand --> Nieuw --> Tekstdocument, beginnen we nu met Bestand --> Nieuw --> Sjablonen en documenten. Let erop dat in het keuzevenster Sjablonen zijn geselecteerd (en ga zo nodig met het pijltje naar een hogere map) en klik in Mijn sjablonen het gewenste sjabloon aan. In het rechtse deel van dit venster kunnen eigenschappen en/of een preview bekeken worden.
Andere ideeën, die in een sjabloon gevat zouden kunnen worden:
 • allerlei jewel case inlays voor CD-doosjes
 • A5-boekjes (dubbelgevouwen A4)
 • liggend A4'tje met tekst in twee kolommen
 • vast kopje boven print, met bijvoorbeeld vermelding van bestandsnaam, actuele datum en tijd en paginanummer
 • extra ruime marge aan linkerrand voor het maken van aantekeningen
Nog even een opmerking over het standaard-sjabloon. Het is niet verstandig om het standaard-sjabloon te veranderen. Dat kan allerlei vervelende effecten hebben.
 
Sjablonen zijn in Windows XP te vinden in C:\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Application Data\OpenOffice.org\3\user\template en in de daaronder liggende map Imported_Templates. Bij Windows Vista zitten ze in C:\Gebruikers\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\ OpenOffice.org\3\user\template. Let op: Application Data resp. AppData zijn verborgen mappen. Zorg dus dat deze zichtbaar zijn. Sjablonen hebben de extensie .ott.
 
Om sjablonen van de ene naar de andere computer door te geven, hoeft men deze paden niet te betreden. Het Bestand-menu --> Sjablonen --> Beheren kent onder de knop Opdrachten de functies importeren (alleen zichtbaar als een map is geselecteerd) en exporteren (alleen zichtbaar als een sjabloon is geselecteerd).
 
Makkelijker dan zelf maken: Op de website van OpenOffice.org zijn talrijke kant-en-klare sjablonen te vinden.

Privacy

Op de april-inloop kwam de veiligheid van internet ter sprake. Is uw privacy verzekerd bij gebruik van internetdiensten als Google Wave? Het idee was dat daar beter niet op vertrouwd moet worden.


De vraag speelde zaterdagmiddag ook bij het radioprogramma Radio-online. Op hun website meldden ze:

"De inlichtingendienst AIVD waarschuwde twee weken geleden in een rapport van het gebruik van internet als opslagmedium. Een bekend voorbeeld van zo’n online dienst is Google Docs, waar gebruikers samen aan documenten kunnen werken. De ict-nieuwssite Webwereld onthulde vrijdag dat ambtenaren van de ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie Google Docs gebruiken. Dat betekent vragen om moeilijkheden, stelt ict-journalist Brenno de Winter van Webwereld."

De uitzending is desgewenst af te luisteren op bovenstaande link naar Radio-online.

Net als Google Wave (dat nog in ontwikkeling is) is Google Docs een programma waarbij documenten niet op de eigen computer worden opgeslagen, maar op internet, op servers van Google. Zowel Wave als Docs bieden de mogelijkheid dat zo'n document door meerdere mensen bewerkt kan worden. De schrijver kan anderen uitnodigen om mee te lezen en mee te schrijven. Een voordeel, waar ook nadelen aan verbonden zijn.

Overzetten LP naar CD

Stof de platenspeler af. Zoek het reinigingsdoekje voor platen. Platenspeler altijd via (voor)versterker aansluiten op PC.

Gebruik liefst een PC met (goede) geluidskaart. Line-out van versterker naar line-in of desnoods mic(rofoon) van de PC/laptop. Nu kan een plaat worden afgespeeld via de luidspreker(s) van de computer. Zie ook cd.startpagina onder het kopje LP overzetten naar CD. Zeer veel
(geluids)technische informatie is te vinden op http://www.radionics.demon.nl/index.html.

Als er niets te horen is
- staat de versterker aan?
- staan de PC-speakers aan?
Kijk hoe het met de geluidsinstellingen van de PC staat (configuratiescherm -> spraak, geluid en geluidsapparaten -> systeemvolume aanpassen -> geavanceerd). De schuiven Volumeregeling en Lijningang (of Microfoon) moeten actief zijn (niet gedempt) en hoog genoeg staan.
Lijningang is voor de opname het belangrijkst. Als het opname-programma aangeeft dat het geluid te hard (of te zacht) staat, kan het volume met Lijningang aangepast worden. Met Volumeregeling wordt geregeld hoe hard het geluid uit de luidsprekers komt. Dat heeft verder geen invloed op de opname, alleen op de oren. De overige schuiven doen er niet toe (maar draai geen CD af tijdens een opname...)

Storing
Het kan dat de LP goed te horen is, maar dat er storing optreedt bij het opnemen. Bij het terugluisteren van de opname is alleen een stevige brom te horen en het venster waarin de geluidsgolven te zien zijn, wordt helemaal opgevuld. Soms gaat dit vanzelf weer over, maar de computer aansluiten op een geaard stopcontact kan beslist geen kwaad. Zo mogelijk ook de versterker en/of platenspeler aarden.

Opnemen
Het handigste is, om een LP-kant in één keer op te nemen en voor elke plaat een (nieuwe) eigen map te gebruiken. Voor een muziek-CD moet de opname een .wav-bestand zijn. Dit kan met de Geluidsrecorder van Windows (te vinden in Bureau-accessoires/Entertainment) en tal van andere programma's. Neem bv. CD Wave, kies voor opname (klik op rode stip), blader naar de map en vul een naam voor de opname in (bv. kant1). Start de opname en de LP.
Opletten dat het geluidsvolume goed is. CD Wave heeft een rood lampje voor te hoog niveau en een volume-balkje dat een behoorlijke uitslag moet geven. Stel eventueel de Lijningang van de computer bij en begin opnieuw met opnemen.
De opname kan vervolgens bewerkt worden om tikken en ruis te onderdrukken.
Audacity is een freeware-programma met buitengewoon veel mogelijkheden. Het is ingewikkelder dan CD Wave.

Tracks
Om de afzonderlijke nummers (tracks) op de CD te kunnen afspelen moet het bestand in stukjes worden geknipt. Dit gaat makkelijk met een programma als CD Wave. Ook stilte voor en na de opname (of het geluid als de naald op de plaat komt) kan worden weggeknipt. Knippen gebeurt in CD Wave door klikken op de Split-knop. Laad de opname en speel die af. Knip waar geknipt moet worden.
Een nummer hoeft niet helemaal afgespeeld te worden bij het knippen. De cursor (lijn) kan met de muis worden vastgepakt en voor- of achteruit worden getrokken. In het Split-menu zit de mogelijkheid om alle knippen ongedaan te maken. LET OP: sla de geknipte stukken op. Er verschijnt een scherm Selecteer uitvoer om een map te kiezen voor de tracks. Het is mogelijk dat de o.k.-knop verscholen zit onder de taakbalk van Windows. In dat geval het selectie-scherm een beetje omhoog trekken. CD Wave laat de originele opname in stand en slaat de geknipte delen op met toevoeging van een volgnummer: 01, 02, enz. Gooi vervolgens de weggeknipte stiltes weg. In geval van twijfel: elk stukje kan apart afgespeeld worden.

Aparte nummers vs. live-opname
Als beide kanten van de LP opgenomen en geknipt zijn, kan een CD worden gebrand.
Nu is de vraag aan de orde of de tracks achter elkaar moeten doorlopen of dat er een korte pauze komt vóór elke track. Bij een live-opname is het storend als er plotseling een stilte valt, bij aparte nummers is het juist de bedoeling dat er even onderbroken wordt. Het ene brander-programma (Nero) staat standaard ingesteld op pauzes (van 2 sec.), het andere (Roxio) pauzeert niet, tenzij erom gevraagd wordt. Let er bij Nero op dat voor track 1 wèl een pauze staat, anders gaat het programma moeilijk doen: een muziek-CD moet namelijk met een pauze
beginnen.
LET OP: Installeer nooit twee brander-programma's op een PC. Nero samen met Roxio heeft als effect dat geen van beide werkt.
Open het brander-programma, stel het in op het maken van een muziek-CD en laad de tracks. Stel wel/geen pauzes in en tik desgewenst de naam van de CD, van de artiest(en) en van de tracks in.

Bij Fonos, kunnen alle Nederlandstalige LP's uit de collectie van de publieke omroepen als CD-kopie gekocht worden.

USB-spelers
Wie geen platenspeler meer heeft, kan overwegen om een grammofoon met USB-aansluiting te kopen. Deze zijn makkelijk aan te sluiten op de computer en zijn voorzien van een ingebouwde voorversterker. Houd er rekening mee dat een goedkope grammofoon waarschijnlijk ook goedkoop geluid levert.

Geluidsband
Muziek van bandrecorder of cassette overzetten gaat net als van een LP. In dit geval is echter geen voorversterker nodig.

donderdag 8 april 2010

Google's Wave


Donderdag 20 mei is de laatste inloop voor de zomervakantie.
Dan willen we aandacht besteden aan Google's Wave.

Het communicatie- en samenwerkingsprogramma Wave is nog niet officieel uitgebracht. Volgens Google wordt Wave "hoe email eruit zou zien als het vandaag zou zijn uitgevonden".
Wave verkeert nog in een experimenteel stadium. Deelname is voorlopig alleen mogelijk op uitnodiging. Voor belangstellenden die nu al willen rondkijken in Wave hebben we een (beperkt) aantal introducties voor Wave beschikbaar. Stuur even een (ouderwets) mailtje als u interesse hebt.

Sjablonen in Writer en grammofoonplaten

Op de senioreninloop van donderdagmiddag 15 april zullen we aandacht besteden aan het werken met sjablonen (templates) in Writer, het gratis Open Office-broertje van Word.
In een sjabloon kan een reeks eigen opmaak-onderdelen worden vastgelegd. Bijvoorbeeld een opmaak in twee kolommen, opmaak voor afwijkende papierformaten zoals A5 of opmaak voor inlays van CD-doosjes.
Wie eenmaal een sjabloon heeft gemaakt, kan de speciale opmaak met één druk op de knop tevoorschijn toveren en gebruiken.

Verder zullen we aandacht besteden aan het overzetten van LP's naar CD (of naar de computer). Luister opnieuw naar uw oude LP's, zonder elke keer de grammofoon onder het stof vandaan te hoeven halen. Wie helemaal geen grammofoon meer heeft, kan er tegenwoordig zelfs eentje kopen met USB-aansluiting.

Deze onderwerpen, en wat u verder nog te vragen of te zeggen hebt a.s. donderdag van 2 tot 4 uur in de Meentwerf, Langs de Werf 81185 XT  Amstelveen.

Ubuntu

Een bericht op verzoek van HCC!platform Linux.

Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van het vrije operating system Ubuntu, een Linux-variant, die het gebruikersgemak hoog in het vaandel heeft staan. Dat wordt in Nederland gevierd met een Release Party in Ede.

De inschrijvingen is geopend voor de Ubuntu Release Party 2010 Powered by HCC en Ubuntu-nl.

Zoals u misschien nog niet weet wordt er op zaterdag 29 mei een Ubuntu release party gehouden voor de nieuwe versie van Ubuntu (versie 10.04, Lucid Lynx).

Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor de vele lezingen en workshops (op de website van de Linux gebruikersgroep). Schrijf je snel in, dan weet je zeker dat je een plaatsje hebt tijdens een lezing of workshop.
Wanneer een lezing vol is geboekt kan je natuurlijk op 29 mei altijd langskomen en kijken of je een van de laatste plaatsen ter plekke kan bemachtigen.

zondag 14 maart 2010

Photoshop

Donderdagmiddag, op de komende senioreninloop in de MeentWerf, bespreekt Nel Hoetmer Photoshop.

Photoshoppen is een begrip geworden voor het digitaal bewerken van foto's. Op de inloop, donderdag 18 maart in het Amstelveense wijkcentrum MeentWerf (van 14.00 tot 16.00 uur), is het onderwerp "werken met Adobe Photoshop Elements 8". Dit is de consumentenversie van het professionele programma Photoshop. Nel Hoetner laat u zien wat dit programma in huis heeft. Verder zoals altijd de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De MeentWerf is te vinden aan Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen. Toegang gratis.

Voor voorbeelden van gebruik/misbruik van Photoshop kunt u terecht bij Fresh Pics.

Wie dieper in wil gaan op Photoshop:

Op de dinsdagen 23 en 30 maart en 6 april is er bij de Digitale fotoclub van HCC afdeling Amsterdam een cursus Photoshop Elements voor beginners. Met de laatste versie Elements 8.0.

Er is plaats voor 12 deelnemers. Voor elke deelnemer is een laptop beschikbaar en u krijgt een reader van het lesprogramma en een cd-rom met een trial-versie (in het Engels) en de foto’s waar tijdens de cursus mee gewerkt wordt. Het is prettig als u met de computer en muis kunt omgaan.

In de cursus beginnen we met de basis om foto’s te bewerken, zoals uitsnijden, lichter en donkerder maken, afbeeldingsgrootte aanpassen, een foto rechttrekken, rode ogen verwijderen en verscherpen. Ook de onderwerpen uitsnijden en voorwerpen uit of in een foto plaatsen en tekst in een foto plaatsen komen aan bod.

Verder besteden wij aandacht aan de organizer, ingebouwd in Elements, om uw foto’s te beheren.

De cursus kost 65 euro voor drie avonden, is van 20.00 uur tot 22.30 uur en wordt gegeven in de MeentWerf in Amstelveen. Belangstellenden kunnen zich, liefst zo snel mogelijk, opgeven hij Nel Hoetmer.

Op de HCC-site is een (oudere) cursus Photoshop te vinden, en nog veel meer.

vrijdag 19 februari 2010

Traveladventure

Op de inloop van donderdag 18 februari liet Maarten Fransz zien hoe uit digitale filmopnamen een kort filmpje gemaakt kan worden. Het gebeurt, in dit geval, met het programma Pinnacle Studio 14. Bewegende beelden, foto's, muziek, titels en beeld-overgangen worden uitgestald op het werkblad van Pinnacle. Het uitgekozen materiaal wordt langs de tijdlijn gelegd en met het nodige schuiven, uittrekken en in elkaar duwen tot film gemaakt. Een advies: maak spaarzaam gebruik van de talrijke effecten en trucs, die in het programma beschikbaar zijn.

Enkele tientallen amateurfilmers in spé konden stap voor stap volgen hoe een filmpje in elkaar werd gezet. Het resultaat is te bekijken op "Lopend vuurtje".

Maarten heeft een eigen kanaal op YouTube, vooral met filmpjes, vele tientallen, over reizen: Traveladventure.

zondag 14 februari 2010

Pinnacle Studio

Op de senioreninloop van donderdag 18 februari behandelt Maarten Fransz het werken met Pinnacle Studio.
                                                                                  
Met een camera filmen is tegenwoordig geen probleem, maar thuisgekomen merken we al snel dat er ongewild stukjes bij zitten die we er niet bij willen hebben, opnamen te lang zijn, geen goede volgorde of aansluiting in beelden zit. Wellicht wilt u er nog achtergrondgeluiden of muziek onderzetten of een commentaar bij spreken of een ondertiteling bijvoegen. Dit alles kan met Pinnacle Studio. Maarten Fransz laat met voorbeelden zien hoe dit in zijn werk gaat.

De inloop wordt gehouden in de MeentWerf, Langs de Werf 8, 1185 XT Amstelveen. Aanvang 2 uur.

Op de volgende inloop, donderdag 18 maart, vertelt Nel Hoetmer over Photoshop Elements. Het programma van 15 april en 20 mei is nog niet bekend. De senioreninloop is voor iedereen vrij toegankelijk en is er een samenwerkingsverband tussen de MeentWerf en HCC Amsterdam.

vrijdag 22 januari 2010

Excel en CalcOp de januari-inloop heeft Erik Wassink een schets gegeven van de vele mogelijkheden met het 'rekenblad' Excel (of Calc, voor de gebruikers van OpenOffice).

Wie aan de slag wil, vindt op de website van de Hobby Computer Club een uitvoerige cursus Excel.

Handleidingen en cursussen Calc zijn ook ruimschoots op internet te vinden. Bijvoorbeeld Openofficeplaza. Dat is een project om goed, volledig, gratis en vrij beschikbaar lesmateriaal te ontwikkelen. Dit moet voor iedereen toegankelijk worden en door iedereen te gebruiken, te wijzigen en te kopiëren zijn. Het is op het net gezet door RedNose, dat sinds 1998 computertrainingen verzorgt en zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd op het gebied van migratie, training en opleiding in OpenOffice.

De cursus Calc omvat: Kennismaken met Calc, Opmaak aanpassen, Voorwaardelijke opmaak, Eenvoudige berekeningen uitvoeren, Functies, Absolute en relatieve celadressering en Adresetiketten. Naast de hoofdstukken zijn ook oefenbestanden van Openofficeplaza te halen. Naast Calc is ook een uitgebreide cursus Writer beschikbaar en een cursus voor het presentatieprogramma Impress.

Pittiger lesmateriaal is te vinden in de officiële handleidingen van OpenOffice. Starten met Calc (evenals Starten met Writer, Draw, Impress en nog veel meer) is geschreven voor de inmiddels achterhaalde versie 2.0, maar nog altijd goed bruikbaar.

De nieuwste (versie 3.0) handleidingen zijn alleen nog in Engels verschenen. Ze zijn per hoofdstuk als PDF-bestand te downloaden.

De 'bediening' van Microsoft Office en OpenOffice verschilt nauwelijks van elkaar. Zeker voor beginners. Excel en Calc zijn als het ware door elkaar heen te gebruiken. Het meest opvallende verschil, naast de prijs, is dat Excel niet overweg kan met de bestanden die Calc standaard aanmaakt (maar Calc kan desgewenst toch Excel-bestanden maken en leest moeiteloos Excel-bestanden). Excel-bestanden waarin Visual Basic verwerkt zit, zijn niet bruikbaar in Calc.

zondag 17 januari 2010

Inloop over werken met spreadsheet

De komende senioreninloop in de MeentWerf vindt plaats op donderdagmiddag 21 januari. Zoals gebruikelijk van 14.00 tot 16.00 uur in het Amstelveense wijkcentrum de MeentWerf.

Op het programma staat het werken met een spreadsheet, oftewel een (digitaal) rekenblad, in het bijzonder met Excel. Erik Wassink zal het hebben over:
 • rekenen met Excel
 • maken van formulieren met Excel
 • maken van een grafiek met Excel

Mocht er nog wat tijd over zijn dan vertelt hij nog over:
 • wat er veranderd is bij KPN ten aanzien van het maken en plaatsen van een homepage op de eigen webruimte
 • het werken met eigen opslagruimte op internet, in het bijzonder met Dropbox

Het programma Excel is een onderdeel van Microsoft Office. In het gratis pakket Open Office is het programma Calc te vinden, dat in grote lijnen hetzelfde werkt.

Met ingang van het nieuwe jaar vervalt de inloop op maandag. Het lukt helaas niet meer om tweemaal per maand een bijeenkomst te houden. De senioreninloop op donderdagmiddag (op de derde donderdag van de maand) gaat gewoon door.

Het adres van de MeentWerf is Langs de Werf 8, 1185 XT, Amstelveen, op bedrijventerrein Legmeer. Er zijn 25 parkeerplaatsen op eigen terrein en een overdekte fietsenstalling. Vanaf halte Sacharovlaan
(bus 146 en sneltram 51) is het ongeveer 6 minuten lopen en vanaf de bushalte Zagerij/Bovenkerkerweg (Connexxion 146, 172 en sternet lijn 199) ook 6 minuten.

Verdere planning in voorjaar 2010:
 • donderdag 18 februari: filmbewerking met Pinnacle, door Maarten L. Fransz
 • donderdag 18 maart: Photoshop Elements, door Nel Hoetmer
 • donderdag 15 april
 • donderdag 20 mei