vrijdag 24 februari 2012

Back-up van bestanden

Op de senioreninloop van februari hield Erik Wassink een inleiding over het maken van back-ups van (persoonlijke) bestanden. Daarbij gaat het vooral om zaken als documenten, e-mails, favorieten, foto's en film. Hierbij een samenvatting.

Het besturingssysteem (Windows XP, Vista of 7) en de meeste programma's (zoals Word), moeten na een crash opnieuw geïnstalleerd worden van de originele cd's. Ze kunnen ook hersteld worden met een image, zoals hier eerder is beschreven, maar niet met een back-up van bestanden.

Er zijn diverse soorten back-ups, namelijk: een  volledige, een incrementele of differentiële back-up dan wel een image of een gesynchroniseerde kopie.

Volledige back-up
Van alle gekozen bestanden en mappen wordt een kopie gemaakt. Dit gebeurt elke keer dat u het back-upprogramma gebruikt.

Incrementele back-up
De eerste keer wordt een volledige kopie van alle geselecteerde bestanden gemaakt. Bij de volgende back-up worden alleen die bestanden opgeslagen die sinds de vorige back-up zijn veranderd. Na een crash dient u eerst de volledige back-up terug te zetten en daarna alle incrementele back-ups.

Differentiële back-up
Na de eerste volledige back-up worden steeds alle bestanden separaat opgeslagen die sinds die volledige back-up zijn veranderd. In geval van nood zet u de volledige back-up terug plus de laatste differentiële back-up.

Synchroniseren
Een redelijk eenvoudige back-upmethode die vaak over het hoofd wordt gezien is synchroniseren. Strikt genomen is dit iets anders dan een back-up maken, maar het resultaat is ongeveer gelijk. Met synchronisatie wordt bedoeld dat de inhoud van twee mappen aan elkaar gelijk wordt gehouden.
U wijst bijvoorbeeld eerst een of meer mappen aan op uw harde schijf en daarna een of meer mappen op een externe schijf. De inhoud van de map(pen) wordt naar de externe map(pen) gekopieerd. Verandert er iets aan de inhoud van een map dan wordt die op de externe schijf automatisch bijgewerkt. Op die manier hebt u altijd een kopie van uw actuele situatie.

Synctoy
Om te synchroniseren kan het gratis te downloaden Microsoftprogramma Synctoy worden gebruikt. Bij het maken van een nieuwe back-up wordt nagegaan welke bestanden sedert de voorgaande back-up gewijzigd zijn. Daarna worden de wijzigingen in de back-up aangebracht. Bestanden, die verwijderd werden, worden in de back-up eveneens verwijderd.
Een voordeel van dit programma is dat men ook direct in de back-up de diverse bestanden kan openen. Dit in tegenstelling tot vele andere mogelijkheden om een back-up te maken. Ook kan men als men een nieuwe computer koopt snel en eenvoudig de map "Mijn Documenten" naar de nieuwe computer kopiëren. Synctoy kan overigens ook goed gebruikt worden met Windows Vista en Windows 7.

Windows Vista en Windows 7 beschikken ook nog over een eigen back-up-programma.

Synctoy werkt met het idee van een linker map (left folder) en een rechter map (right folder), die samen een mappenpaar (folder pair) vormen. De bedoeling is dat de linker map zich op de interne harddisk van de computer bevindt. De rechter map is de externe schijf. In de standaard-stand 'synchroniseren' zorgt Synctoy ervoor dat alle veranderingen aan de linkerkant ook worden doorgevoerd aan de rechterkant. En omgekeerd.

Bijvoorbeeld: kies 'links' de map D:\foto en 'rechts' E:\foto_backup en noem het mappenpaar foto_sync. Elke keer dan foto_sync wordt uitgevoerd worden de mappen aan elkaar gelijk gemaakt. De externe schijf moet uiteraard aangesloten zijn, ook bij het instellen. Het kan gebeuren dat de USB-schijf soms drive-letter E krijgt, maar een andere keer bv. F. Synctoy zorgt vanzelf dat dit goed komt.

Synctoy werkt ook als de rechter map geen externe schijf is, maar een laptop, die samen met de hoofdcomputer deel uitmaakt van een thuisnetwerk.donderdag 16 februari 2012

Back-ups, vervolg

Dinsdagmiddag 21 februari 2012 is er weer een senioreninloop in buurtcentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen (te bereiken met sneltram 51 (halte Meent) en bus 199, ruime parkeermogelijkheden in directe omgeving, aanvang 14:00 uur, eerste verdieping, lift aanwezig).

Agenda van deze inloop:

- Het maken van back-ups, een vervolg op onze inloop in januari. Voor een back-up (en voor het synchroniseren) van bestanden kan het gratis Microsoft-programma Synctoy gebruikt worden. Met Windows Vista en Windows 7 kan bovendien gebruik worden gemaakt van ingebouwde back-up-programma's.
Verder komt aan de orde:
- Bijzondere letters en tekens toevoegen in teksten: Unicode voor Chinees, Japans, IJslands en Oud-Nederlandsch
En ook allerlei nieuwigheden en opmerkelijke zaken op internet:
- Sinds kort is Pirate Bay in Amstelveen (Ziggo) noodgedwongen afgesloten. In Amsterdam (UPC) niet. Zijn er smokkelroutes?
- Velehanden.nl (vorige keer tijdens de inloop hebben we het erover gehad) is bekroond als beste historische website van 2011.
- Wikipedia. De Nederlandse versie nam een spurt en staat nu met ruim een miljoen artikelen op de vierde plaats na de Engelse versie (3,8 miljoen artikelen), de Duitse (1,3) en de Franse versie (1,2).
- Etymologie-on-line. Waar komen woorden vandaan en sinds wanneer wordt een woord gebruikt.

Dit alles voor zover als de tijd het toelaat. Natuurlijk kunt u op de inloop ook terecht met vragen en opmerkingen.

De volgende inloop is dinsdagmiddag 20 maart.