woensdag 24 januari 2018

Handige weetjes

Op de senioreninloop van januari schotelde Karel Karssen ons Handige weetjes over
Windows
voor. Een samenvatting is als PDF-bestand beschikbaar. Jammer genoeg lukt het nog niet (er wordt aan gewerkt) om het bestand als download vanaf de HCC-site https://amsterdam.hcc.nl beschikbaar te stellen. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar hccregio.amsterdam@gmail.com met als onderwerp "weetjes". De tekst wordt dan per omgaande als mail-bijlage opgestuurd.
 
Hierbij een aantal interessante links.
Sneltoetsen
http://www.sneltoetsen.com/sneltoetsen_windows.html
https://www.alt-codes.net/
http://mslog.nl/asskeycoats/asskeycoats1.html
Context Menu Tuner
http://www.computeridee.nl/downloads/productiviteit/context-menu-tuner-zet-het-contextmenu-naar-uw-eigen-hand/
AutoHotkey – zeer uitgebreid
https://autohotkey.com/
Handige Windows 10 sneltoetsen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/12445/windows-keyboard-shortcuts
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diakritisch_teken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneltoetsen_in_Word

Op de inloop kwam ook het woordenboek aan de orde

Het Woordenboek der Nederlandsche taal is een wetenschappelijk woordenboek, dat
op internet gratis is te raadplegen. Het omvat de Nederlandse taal vanaf de vroege middeleeuwen (haal in zoekvenster vinkjes weg bij ONW, VMNW, MNW en WFT om geen last te hebben van oude taal en van het Fries – alleen interessant voor echte specialisten). Het WNT is
niet geschikt om de juiste spelling op te zoeken. Het is geschreven
in de spelling van 1864, toen het werk ter hand werd genomen.
WNT – http://gtb.inl.nl/
Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)
  hedendaagse taal, er wordt aan gewerkt, maar het is nog lang niet klaar.
Kijk voor de spelling in het Groene Boekje online onder gezag van de Nederlandse Taalunie.
Zie ook:
Genootschap Onze Taal
https://onzetaal.nl/taaladvies hun of hen
http://spelling.prisma.nl/ persé of per se