woensdag 10 mei 2023

Veiligheid

Dinsdagmiddag 16 mei (van 2 tot 4 uur in De Meent) buigen we ons over veiligheid op internet. Bart van Dijk geeft op de senioreninloop uitleg geeft over recente ontwikkelingen op het gebied van internetbeveiliging. Hij legt onder andere de techniek achter de https-communicatie uit en het hoe en waarom van de cryptografie die daarbij komt kijken. Met aansluitend een toelichting bij dat we van oudsher gewend zijn om op websites in te loggen door onze accountnaam en wachtwoord in te typen.
Dat zal in de nabije toekomst veranderen: er is namelijk een veel gebruikersvriendelijker mechanisme in ontwikkeling, bekend onder de naam passkey, dat met name die vervelende wachtwoorden zal gaan vervangen. (Niet te verwarren met programma Passkey, dat dient om wachtwoorden op een veilige manier te bewaren).
Waarschijnlijk heb je
Bart al eerder bij ons beluisterd. In dat geval weet je dat zijn uitleg steeds geschikt is voor beginners en gevorderden, ondanks de geavanceerde onderwerpen die hij behandelt
Op de inloop komen ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van wachtwoordmanagers aan de orde. Met name legt Bart Bitwarden uit en hoe dat de hele santenkraam aan persoonlijke informatie van jou en over jou, veilig kan bewaken en bewaren. Kortom: een presentatie die beslist de moeite waard is.
De presentaties op de senioreninloop, binnenkort ook internetveiligheid, kun je terugvinden en downloaden van https://amsterdam.hcc.nl/downloads.html.
HCC-bijeenkomsten vinden plaats in januari t/m juni en in september t/m de eerste woensdag in december in Ontmoetingscentrum de Meent, aan de Orion 3, 1188 AM Amstelveen.
Met de auto parkeer je dichtbij de Meent, gratis
(navigeer naar Melkweg 2). Per openbaar vervoer: GVB-tramlijn 25, halte Meent, Schiphol Busnet 199 en Connexion-bus 174, beide halte Praam.

zondag 16 april 2023

Slimme televisie

Op de senioreninloop, dinsdagmiddag 18 april van 2 tot 4 uur, wordt een interessant onderwerp behandeld, de Smart TV, oftewel de slimme televisie.
Heb jij zo’n toestel, of is de jouwe niet zo ‘slim’? De ontwikkelingen gaan snel en de mogelijkheden nemen telkens toe. De TV speelt in veel levens een belangrijke rol. Maar is een Smart TV dan een soort noodzaak, of word je dat alleen maar aangepraat?
Zijn de extra mogelijkheden echt de moeite waard? Wil je jouw niet zo slimme TV tegen redelijke kosten ook slimmer kunnen maken? Hans Brevoord vertelt uitgebreid over de belangrijkste aspecten en eigenschappen van Smart TV’s. Hij helpt om de mogelijkheden te begrijpen en om in te schatten wat de mogelijkheden zijn.
Natuurlijk krijg je weer volop de ruimte om vragen te stellen en de antwoorden met elkaar te bespreken. Leden, maar ook niet-leden van de HCC, zijn van harte welkom.

De presentatie over Smart TV kan je heel binnenkort downloaden van onze website, https://amsterdam.hcc.nl/. Je vindt daar ook alle presentaties van de vorige maanden.

Meestal is het makkelijk parkeren nabij De Meent, op het terrein ter hoogte van Melkweg 2. De Meent is trouwens ook goed bereikbaar met OV sneltram 25 en met de buslijnen 174 en 199.

zondag 19 maart 2023

Stamboom

Op de senioreninloop van dinsdag 21 maart wordt aandacht besteed aan genealogie, oftewel stamboomonderzoek. Onder het motto ‘WWW’: ‘Wie ben ik, Wie waren mijn voorouders, en Wat voor leuks, interessants of verrassends zit daar dan tussen’ vertelt Els Schnijder over deze interessante hobby. Zij vertelt ‘hoe je alles wat je al weet’ van je ouders en je oma’s en opa’s’ overzichtelijk en ordentelijk kunt vastleggen op verschillende computerplatforms.

In deze ”Genealogie Workshop”krijg je antwoord op je vragen. Bijvoorbeeld hoe je voorouders vindt in verschillende soorten archieven. Die zijn tegenwoordig vaak makkelijk en kosteloos van huis uit te raadplegen. Verder wordt duidelijk wát je beslist op je computer moet noteren om het later ook weer makkelijk en overzichtelijk terug te kunnen vinden om onderlinge verbanden te kunnen overzien.

Kortom: stap voor stap wordt uitgelegd wat prettige werkwijzen zijn voor Stamboomonderzoek en hoe je teleurstellingen en dubbel werk kunt vermijden.

Els Schnijder verzorgt deze workshop. Ze is een regelmatig bezoeker van onze SeniorenInlopen. Als je al vragen hebt over dit onderwerp, of vragen, over eerdere presentaties, stel die dan via hccregio.amsterdam@gmail.com. Veel kan dan die middag al worden beantwoord. De genealogie-presentatie kan je heel binnenkort al downloaden van de site van HCC!amsterdam. Je vindt daar ook de presentaties van vorige maanden en een actueel overzicht van de activiteiten van de Amsterdamse regio van HCC.

Meer over stamboomonderzoek op de site van HCC!genealogie. Voorouders uit Amsterdam zijn op te zoeken in het stadsarchief Op WieWasWie zijn originele oude documenten te vinden en als voorouders “in de krant” hebben .gestaan is dat terug te vinden in kranten-site Delpher.

De inloop wordt, van 2 tot 4 uur, gehouden in ontmoetingscentrum de Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen. Met de auto parkeer je gratis dichtbij de Meent. Openbaar vervoer: GVB-tramlijn 25, halte Meent, Schiphol Busnet 199 en Connexion-bus 174, beide halte Praam.

dinsdag 7 februari 2023

Back-up en restore

Op de senioreninloop van dinsdagmiddag 21 februari (vanaf 2 uur) houden we een workshop over back-up en restore – het eeuwige goede voornemen van menig computerbezitter.
Onder leiding van
Ger Stok bekijken we hoe je goede back-ups maakt. Hoe zet je zoiets op en welke programma’s zijn daarvoor geschikt? Zo langzamerhand weet iedereen dat je de gegevens op je computer moet beschermen, maar je moet het nog wel doen.
In deze workshop wordt ingegaan op back-ups van data, e-mail en ook complete systeem back-ups. Ook komt aan de orde hoe je een restore uitvoert. Dat wil zeggen hoe je een back-up terugzet op de computer na een catastrofe.
Met behulp van drie specifieke programma’s wordt stap voor stap uitgelegd wat de werkwijze is en hoe je valkuilen kunt vermijden.
De presentatie Backup en Restore vind je zeer binnenkort (na inloggen met je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord) op de  website van hcc!amsterdam evenals die van vorige maand: het evenveel geroemde als gevreesde ChatGPT. Ook eerdere presentaties zijn daar op te halen.

Mocht je vragen hebben over vorige presentaties of problemen ondervinden met Windows, Linux, Android of iOS, dan kun je ons die meteen voorleggen. Eenvoudige vragen kunnen we waarschijnlijk meteen beantwoorden.

Op de algemene bijeenkomsten van HCC!Amsterdam (op woensdagavond 8 en 22 februari om 8 uur in de Meent) is onze werkgroep Linux Mint actief. Op een kleine, wat oudere PC wordt de Windows-vervanger Mint gedemonstreerd. Kom kijken hoe uitstekend en soepeltjes die oude PC toch nog werkt.

De HCC-bijeenkomsten vinden plaats in Ontmoetingscentrum de Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen. Met de auto parkeer je gratis dichtbij de Meent. Openbaar vervoer: GVB-tramlijn 25, halte Meent, Schiphol Busnet 199 en Connexion-bus 174, beide halte Praam.
Een actueel overzicht van de activiteiten van HCC!Amsterdam vind je op de website van HCC Amsterdam, https://amsterdam.hcc.nl/

woensdag 18 januari 2023

Tekst laten schrijven

Aan de hand van Joop van Dommelen boog de senioreninloop zich dinsdagmiddag over ChatGPT, de veelzijdige chatbot, die werkstukken en andere teksten kan maken voor scholieren en een goed gesprek kan voeren met eenzame ouderen.

Open een account, geef een opdracht en wacht een een paar seconden. Met een ongelooflijke snelheid maakt ChatGPT een bericht of een werkstuk voor de gebruiker. Met behulp van kunstmatige intelligentie laat het programma zijn licht schijnen over van alles en nog wat. Een antwoord in de vorm van een gedicht? ChatGPT maakt het. En met een paar regels programmeertaal vertelt de robot of de code correct is.

Of de visie van ChatGPT juist is, mag de gebruiker zelf uitzoeken. Nog een ongemak: het is vaak zo druk, dat de servers van OpenAI.com (een non-profitorganisatie) vragen om het over een uurtje nog eens te proberen.

De lezing van Joop is te downloaden van de site van HCC!Amsterdam. Ga naar https://amsterdam.hcc.nl/ en log in als HCC-lid. Ga naar het tabblad Downloads en haal het pdf-bestand op. Behalve de lezing zijn (binnenkort) ook onderwerpen voor vragen beschikbaar. Daar kan je van leren hoe je met ChatGPT kan communiceren. Ga naar de website https://chat.openai.com/auth/login om een account aan te maken of in te loggen. Het wijst zich vrijwel vanzelf.

vrijdag 6 januari 2023

ChatGPT

Dinsdagmiddag 17 januari houden we weer een senioreninloop. Onderwerp is ChatGPT (een afkorting van Generative Pre-trained Transformer), de nogal omstreden innovatieve digitale chatbot, die de context van vragen of opdrachten begrijpt en daar op mensachtige manier antwoorden op geeft.

Waarschijnlijk heb je onlangs in het nieuws gezien, gehoord of gelezen dat sommige scholieren en studenten gebruik maken van deze vorm van Kunstmatige Intelligentie om proefwerken en scripties te schrijven. Zij toetsen hun wensen en verlangens in en ontvangen in no time, zonder er moeite voor te doen, de prachtigste werkstukken die – met een beetje mazzel – volledig voldoen aan de waarheid en aan de eisen van hun studiebegeleiders en examencommissies...
ChatGPT is te vinden op https://openai.com/blog/chatgpt/. Het kan naast zoeken en uitleggen ook complete verhalen schrijven en deze naar wens makkelijker of moeilijker maken en zelfs vertalen. Ook kan het programmeercode schrijven en muziekstukken componeren – mits je de 'kunst’ van het invoeren en gebruiken van ChatGPT’ maar begrijpt.
Joop van Dommelen dook een stukje in die ChatGPT-wereld, beperkte zich tot zoek- en tekstopdrachten en maakte er een presentatie van die wordt omlijst met Chat-opdrachten over, op het eerste gezicht, onbegrensde onderwerpen. We hopen dat je dit onderwerp interessant vindt en kijken uit naar je komst op deze middag.
Tot slot: deze tekst werd voor bijna 100% geschreven door ChatGPT... Hier en daar zijn wat kleinigheden aangepast, net als de schrijfstijl: er zijn stukjes weggelaten en er is ‘je’ geschreven waar ‘u’ stond.
Mint
Eind vorig jaar lieten we je kennismaken met Lunux Mint. Inmiddels is een werkgroepje actief om de kennismaking uit te diepen. Er is een Mint-pc beschikbaar. Belangstellenden kunnen langskomen op de algemene bijeenkomsten (in januari op woensdagavond de 11e en 25ste in grote zaal van ontmoetingscentrum De Meent)
Download
Op de website van HCC!Amsterdam (https://amsterdam.hcc.nl, landelijk https://www.hcc.nl/) vind je presentaties van voorgaande maanden, niet alleen over Mint, maar ook over Slimme meters, moderne Wifi-systemen en blockchain & bitcoin. Ze kunnen daar gedownload worden.
De ChatGPT-presentatie van vandaag is binnenkort ook beschikbaar. Log in op de home-pagina onderaan en druk vervolgens bovenaan op de Downloads-knop.
HCC!Amsterdam
De bijeenkomsten van HCC!Amsterdam vinden plaats in januari t/m juni en in september t/m de eerste woensdag in december in Ontmoetingscentrum de Meent, aan De Orion 3, 1188 AM Amstelveen. De senioreninlopen zijn op de derde dinsdag van elke maand in zaal 1 op de eerste verdieping, van 2 tot 4 uur 's middags.
Met de auto parkeer je dichtbij De Meent, gratis, navigeer naar Melkweg 2, zodat je niet langs (soms doodlopende) woonerven wordt geleidt.
Per Openbaar vervoer: GVB-tramlijn 25, halte Meent, Schiphol busnet 199 en Connexion-bus 174, beide halte Praam.

woensdag 23 november 2022

Slimme meter

Op de senioreninloop van 15 november schetste Jos Klous de mogelijkheden van de 'slimme meter'. Hij liet zien hoe je je energieverbruik (gas en elektriciteit) in de gaten kunt houden met de slimme meter, die inmiddels in de meeste huishoudens aanwezig is.
Energieleveranciers als Vattenfall kunnen bijvoorbeeld (na toestemming van de gebruiker) de meter dagelijks voor je uitlezen. Voor knutselaars biedt de slimme meter veel mogelijkheden, zoals het koppelen van de watermeter.
De presentatie van Jos Klous is te vinden op https://amsterdam.hcc.nl/. Log (rechtsonder) op de startpagina in als HCC-lid en ga naar het Downloads-menu. Daar vind je ook oudere presentaties.
Elders op de site van HCC-Amsterdam kan je het uitgebreide programma van de Amsterdamse afdeling vinden met onder andere de digitale fotoclub, 3D printing werkgroep, programmeren in Liberty Basic en werkgroep IoT (Internet of Things). Rond kerst en nieuwjaar hebben we de winterstop. De volgende senioreninloop is op dinsdagmiddag 17 januari. Het programma is nog niet bekend.