zaterdag 17 april 2010

Sjablonen in WriterOpenOffice.org Writer (evenals MS Word) maakt voor de grote lijnen van de opmaak van documenten gebruik van sjablonen (templates in het Engels). Zo'n sjabloon zorgt er bijvoorbeeld voor dat de tekst op een A4'tje past, met marges van 2 centimeter aan de randen.
Ongeveer alles wat in een sjabloon geregeld is, kan handmatig veranderd worden. Er zijn echter situaties waarin regelmatig een heleboel opmaak-instellingen moeten worden veranderd. Dan is het handiger om een nieuw sjabloon te maken.
Het standaard-sjabloon is bij uitstek geschikt om brieven en notities te schrijven, maar wie vaak een korte mededeling op een A4'tje wil printen, is gebaat bij een aanpassing. Stel bijvoorbeeld dat er printjes nodig zijn om te waarschuwen voor nat schilderwerk. Of voor welke boodschap dan ook.
Eén, twee of drie regels in chocoladeletters op een liggend A4'tje.
De tekst kan elke keer anders zijn, maar de opmaak leggen we in grote lijnen vast.

We beginnen met een nieuw blanco document. De eerste stappen worden gezet in de Pagina-opmaak. Bij papierformaat wordt Staand veranderd in Liggend. En onder het tabblad Randen wordt gekozen voor een vette lijn van 2,5 of 4 punten aan alle vier de kanten. We gaan verder met de Alinea-opmaak. Daar wordt onder het tabje Uitlijning gekozen voor Midden. Dan kiezen we een geschikte letter en een fors korps, zoiets als 48 of 72 punten. Er staat nog geen letter tekst in het nieuwe document, dus ligt het voor de hand om even uit te proberen of alles naar wens is. Haal de tekst echter weer weg voordat het sjabloon wordt opgeslagen. Ga daarvoor in het Bestand-menu naar Sjablonen en kies Opslaan. Bedenk een naam voor het nieuwe sjabloon (bv. dwars_affiche) en sla het op in de categorie Mijn sjablonen.
 
Nu is er een sjabloon gemaakt. De volgende stap is om het te gebruiken. In plaats van een nieuw document te beginnen met Bestand --> Nieuw --> Tekstdocument, beginnen we nu met Bestand --> Nieuw --> Sjablonen en documenten. Let erop dat in het keuzevenster Sjablonen zijn geselecteerd (en ga zo nodig met het pijltje naar een hogere map) en klik in Mijn sjablonen het gewenste sjabloon aan. In het rechtse deel van dit venster kunnen eigenschappen en/of een preview bekeken worden.
Andere ideeën, die in een sjabloon gevat zouden kunnen worden:
  • allerlei jewel case inlays voor CD-doosjes
  • A5-boekjes (dubbelgevouwen A4)
  • liggend A4'tje met tekst in twee kolommen
  • vast kopje boven print, met bijvoorbeeld vermelding van bestandsnaam, actuele datum en tijd en paginanummer
  • extra ruime marge aan linkerrand voor het maken van aantekeningen
Nog even een opmerking over het standaard-sjabloon. Het is niet verstandig om het standaard-sjabloon te veranderen. Dat kan allerlei vervelende effecten hebben.
 
Sjablonen zijn in Windows XP te vinden in C:\Documents and Settings\Gebruikersnaam\Application Data\OpenOffice.org\3\user\template en in de daaronder liggende map Imported_Templates. Bij Windows Vista zitten ze in C:\Gebruikers\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\ OpenOffice.org\3\user\template. Let op: Application Data resp. AppData zijn verborgen mappen. Zorg dus dat deze zichtbaar zijn. Sjablonen hebben de extensie .ott.
 
Om sjablonen van de ene naar de andere computer door te geven, hoeft men deze paden niet te betreden. Het Bestand-menu --> Sjablonen --> Beheren kent onder de knop Opdrachten de functies importeren (alleen zichtbaar als een map is geselecteerd) en exporteren (alleen zichtbaar als een sjabloon is geselecteerd).
 
Makkelijker dan zelf maken: Op de website van OpenOffice.org zijn talrijke kant-en-klare sjablonen te vinden.

Privacy

Op de april-inloop kwam de veiligheid van internet ter sprake. Is uw privacy verzekerd bij gebruik van internetdiensten als Google Wave? Het idee was dat daar beter niet op vertrouwd moet worden.


De vraag speelde zaterdagmiddag ook bij het radioprogramma Radio-online. Op hun website meldden ze:

"De inlichtingendienst AIVD waarschuwde twee weken geleden in een rapport van het gebruik van internet als opslagmedium. Een bekend voorbeeld van zo’n online dienst is Google Docs, waar gebruikers samen aan documenten kunnen werken. De ict-nieuwssite Webwereld onthulde vrijdag dat ambtenaren van de ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie Google Docs gebruiken. Dat betekent vragen om moeilijkheden, stelt ict-journalist Brenno de Winter van Webwereld."

De uitzending is desgewenst af te luisteren op bovenstaande link naar Radio-online.

Net als Google Wave (dat nog in ontwikkeling is) is Google Docs een programma waarbij documenten niet op de eigen computer worden opgeslagen, maar op internet, op servers van Google. Zowel Wave als Docs bieden de mogelijkheid dat zo'n document door meerdere mensen bewerkt kan worden. De schrijver kan anderen uitnodigen om mee te lezen en mee te schrijven. Een voordeel, waar ook nadelen aan verbonden zijn.

Overzetten LP naar CD

Stof de platenspeler af. Zoek het reinigingsdoekje voor platen. Platenspeler altijd via (voor)versterker aansluiten op PC.

Gebruik liefst een PC met (goede) geluidskaart. Line-out van versterker naar line-in of desnoods mic(rofoon) van de PC/laptop. Nu kan een plaat worden afgespeeld via de luidspreker(s) van de computer. Zie ook cd.startpagina onder het kopje LP overzetten naar CD. Zeer veel
(geluids)technische informatie is te vinden op http://www.radionics.demon.nl/index.html.

Als er niets te horen is
- staat de versterker aan?
- staan de PC-speakers aan?
Kijk hoe het met de geluidsinstellingen van de PC staat (configuratiescherm -> spraak, geluid en geluidsapparaten -> systeemvolume aanpassen -> geavanceerd). De schuiven Volumeregeling en Lijningang (of Microfoon) moeten actief zijn (niet gedempt) en hoog genoeg staan.
Lijningang is voor de opname het belangrijkst. Als het opname-programma aangeeft dat het geluid te hard (of te zacht) staat, kan het volume met Lijningang aangepast worden. Met Volumeregeling wordt geregeld hoe hard het geluid uit de luidsprekers komt. Dat heeft verder geen invloed op de opname, alleen op de oren. De overige schuiven doen er niet toe (maar draai geen CD af tijdens een opname...)

Storing
Het kan dat de LP goed te horen is, maar dat er storing optreedt bij het opnemen. Bij het terugluisteren van de opname is alleen een stevige brom te horen en het venster waarin de geluidsgolven te zien zijn, wordt helemaal opgevuld. Soms gaat dit vanzelf weer over, maar de computer aansluiten op een geaard stopcontact kan beslist geen kwaad. Zo mogelijk ook de versterker en/of platenspeler aarden.

Opnemen
Het handigste is, om een LP-kant in één keer op te nemen en voor elke plaat een (nieuwe) eigen map te gebruiken. Voor een muziek-CD moet de opname een .wav-bestand zijn. Dit kan met de Geluidsrecorder van Windows (te vinden in Bureau-accessoires/Entertainment) en tal van andere programma's. Neem bv. CD Wave, kies voor opname (klik op rode stip), blader naar de map en vul een naam voor de opname in (bv. kant1). Start de opname en de LP.
Opletten dat het geluidsvolume goed is. CD Wave heeft een rood lampje voor te hoog niveau en een volume-balkje dat een behoorlijke uitslag moet geven. Stel eventueel de Lijningang van de computer bij en begin opnieuw met opnemen.
De opname kan vervolgens bewerkt worden om tikken en ruis te onderdrukken.
Audacity is een freeware-programma met buitengewoon veel mogelijkheden. Het is ingewikkelder dan CD Wave.

Tracks
Om de afzonderlijke nummers (tracks) op de CD te kunnen afspelen moet het bestand in stukjes worden geknipt. Dit gaat makkelijk met een programma als CD Wave. Ook stilte voor en na de opname (of het geluid als de naald op de plaat komt) kan worden weggeknipt. Knippen gebeurt in CD Wave door klikken op de Split-knop. Laad de opname en speel die af. Knip waar geknipt moet worden.
Een nummer hoeft niet helemaal afgespeeld te worden bij het knippen. De cursor (lijn) kan met de muis worden vastgepakt en voor- of achteruit worden getrokken. In het Split-menu zit de mogelijkheid om alle knippen ongedaan te maken. LET OP: sla de geknipte stukken op. Er verschijnt een scherm Selecteer uitvoer om een map te kiezen voor de tracks. Het is mogelijk dat de o.k.-knop verscholen zit onder de taakbalk van Windows. In dat geval het selectie-scherm een beetje omhoog trekken. CD Wave laat de originele opname in stand en slaat de geknipte delen op met toevoeging van een volgnummer: 01, 02, enz. Gooi vervolgens de weggeknipte stiltes weg. In geval van twijfel: elk stukje kan apart afgespeeld worden.

Aparte nummers vs. live-opname
Als beide kanten van de LP opgenomen en geknipt zijn, kan een CD worden gebrand.
Nu is de vraag aan de orde of de tracks achter elkaar moeten doorlopen of dat er een korte pauze komt vóór elke track. Bij een live-opname is het storend als er plotseling een stilte valt, bij aparte nummers is het juist de bedoeling dat er even onderbroken wordt. Het ene brander-programma (Nero) staat standaard ingesteld op pauzes (van 2 sec.), het andere (Roxio) pauzeert niet, tenzij erom gevraagd wordt. Let er bij Nero op dat voor track 1 wèl een pauze staat, anders gaat het programma moeilijk doen: een muziek-CD moet namelijk met een pauze
beginnen.
LET OP: Installeer nooit twee brander-programma's op een PC. Nero samen met Roxio heeft als effect dat geen van beide werkt.
Open het brander-programma, stel het in op het maken van een muziek-CD en laad de tracks. Stel wel/geen pauzes in en tik desgewenst de naam van de CD, van de artiest(en) en van de tracks in.

Bij Fonos, kunnen alle Nederlandstalige LP's uit de collectie van de publieke omroepen als CD-kopie gekocht worden.

USB-spelers
Wie geen platenspeler meer heeft, kan overwegen om een grammofoon met USB-aansluiting te kopen. Deze zijn makkelijk aan te sluiten op de computer en zijn voorzien van een ingebouwde voorversterker. Houd er rekening mee dat een goedkope grammofoon waarschijnlijk ook goedkoop geluid levert.

Geluidsband
Muziek van bandrecorder of cassette overzetten gaat net als van een LP. In dit geval is echter geen voorversterker nodig.

donderdag 8 april 2010

Google's Wave


Donderdag 20 mei is de laatste inloop voor de zomervakantie.
Dan willen we aandacht besteden aan Google's Wave.

Het communicatie- en samenwerkingsprogramma Wave is nog niet officieel uitgebracht. Volgens Google wordt Wave "hoe email eruit zou zien als het vandaag zou zijn uitgevonden".
Wave verkeert nog in een experimenteel stadium. Deelname is voorlopig alleen mogelijk op uitnodiging. Voor belangstellenden die nu al willen rondkijken in Wave hebben we een (beperkt) aantal introducties voor Wave beschikbaar. Stuur even een (ouderwets) mailtje als u interesse hebt.

Sjablonen in Writer en grammofoonplaten

Op de senioreninloop van donderdagmiddag 15 april zullen we aandacht besteden aan het werken met sjablonen (templates) in Writer, het gratis Open Office-broertje van Word.
In een sjabloon kan een reeks eigen opmaak-onderdelen worden vastgelegd. Bijvoorbeeld een opmaak in twee kolommen, opmaak voor afwijkende papierformaten zoals A5 of opmaak voor inlays van CD-doosjes.
Wie eenmaal een sjabloon heeft gemaakt, kan de speciale opmaak met één druk op de knop tevoorschijn toveren en gebruiken.

Verder zullen we aandacht besteden aan het overzetten van LP's naar CD (of naar de computer). Luister opnieuw naar uw oude LP's, zonder elke keer de grammofoon onder het stof vandaan te hoeven halen. Wie helemaal geen grammofoon meer heeft, kan er tegenwoordig zelfs eentje kopen met USB-aansluiting.

Deze onderwerpen, en wat u verder nog te vragen of te zeggen hebt a.s. donderdag van 2 tot 4 uur in de Meentwerf, Langs de Werf 81185 XT  Amstelveen.

Ubuntu

Een bericht op verzoek van HCC!platform Linux.

Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van het vrije operating system Ubuntu, een Linux-variant, die het gebruikersgemak hoog in het vaandel heeft staan. Dat wordt in Nederland gevierd met een Release Party in Ede.

De inschrijvingen is geopend voor de Ubuntu Release Party 2010 Powered by HCC en Ubuntu-nl.

Zoals u misschien nog niet weet wordt er op zaterdag 29 mei een Ubuntu release party gehouden voor de nieuwe versie van Ubuntu (versie 10.04, Lucid Lynx).

Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor de vele lezingen en workshops (op de website van de Linux gebruikersgroep). Schrijf je snel in, dan weet je zeker dat je een plaatsje hebt tijdens een lezing of workshop.
Wanneer een lezing vol is geboekt kan je natuurlijk op 29 mei altijd langskomen en kijken of je een van de laatste plaatsen ter plekke kan bemachtigen.