maandag 16 maart 2009

Wikipedia

De inloop van woensdag 18 maart (14.00 uur in De Meent, staat in het teken van Wikipedia, de gratis encyclopedie op internet (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina)

Een bijzonderheid van Wikipedia (ruim 525.000 artikelen in de Nederlandse versie) is dat iedereen de artikelen kan aanvullen en ook nieuwe artikelen kan schrijven over onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen.
Het idee daarachter is dat twee meer weten dan één. Bovendien hoopt Wikipedia dat vergissingen en opzettelijke fouten snel worden gesignaleerd en verbeterd. Vaak lukt dat ook.

Het idee van Wikipedia heeft ook geleid tot andersoortig werk op internet:
Een kleine maar streng geredigeerde versie: http://en.citizendium.org/wiki/Welcome_to_Citizendium.
Een anti-evolutie-versie, die voorspelt dat president Obama zich binnenkort ontpopt als moslim: http://www.conservapedia.com/Main_Page.

P.S. Door onderhoudswerkzaamheden is de lift naar de eerste verdieping in De Meent deze woensdag buiten gebruik.