vrijdag 6 januari 2023

ChatGPT

Dinsdagmiddag 17 januari houden we weer een senioreninloop. Onderwerp is ChatGPT (een afkorting van Generative Pre-trained Transformer), de nogal omstreden innovatieve digitale chatbot, die de context van vragen of opdrachten begrijpt en daar op mensachtige manier antwoorden op geeft.

Waarschijnlijk heb je onlangs in het nieuws gezien, gehoord of gelezen dat sommige scholieren en studenten gebruik maken van deze vorm van Kunstmatige Intelligentie om proefwerken en scripties te schrijven. Zij toetsen hun wensen en verlangens in en ontvangen in no time, zonder er moeite voor te doen, de prachtigste werkstukken die – met een beetje mazzel – volledig voldoen aan de waarheid en aan de eisen van hun studiebegeleiders en examencommissies...
ChatGPT is te vinden op https://openai.com/blog/chatgpt/. Het kan naast zoeken en uitleggen ook complete verhalen schrijven en deze naar wens makkelijker of moeilijker maken en zelfs vertalen. Ook kan het programmeercode schrijven en muziekstukken componeren – mits je de 'kunst’ van het invoeren en gebruiken van ChatGPT’ maar begrijpt.
Joop van Dommelen dook een stukje in die ChatGPT-wereld, beperkte zich tot zoek- en tekstopdrachten en maakte er een presentatie van die wordt omlijst met Chat-opdrachten over, op het eerste gezicht, onbegrensde onderwerpen. We hopen dat je dit onderwerp interessant vindt en kijken uit naar je komst op deze middag.
Tot slot: deze tekst werd voor bijna 100% geschreven door ChatGPT... Hier en daar zijn wat kleinigheden aangepast, net als de schrijfstijl: er zijn stukjes weggelaten en er is ‘je’ geschreven waar ‘u’ stond.
Mint
Eind vorig jaar lieten we je kennismaken met Lunux Mint. Inmiddels is een werkgroepje actief om de kennismaking uit te diepen. Er is een Mint-pc beschikbaar. Belangstellenden kunnen langskomen op de algemene bijeenkomsten (in januari op woensdagavond de 11e en 25ste in grote zaal van ontmoetingscentrum De Meent)
Download
Op de website van HCC!Amsterdam (https://amsterdam.hcc.nl, landelijk https://www.hcc.nl/) vind je presentaties van voorgaande maanden, niet alleen over Mint, maar ook over Slimme meters, moderne Wifi-systemen en blockchain & bitcoin. Ze kunnen daar gedownload worden.
De ChatGPT-presentatie van vandaag is binnenkort ook beschikbaar. Log in op de home-pagina onderaan en druk vervolgens bovenaan op de Downloads-knop.
HCC!Amsterdam
De bijeenkomsten van HCC!Amsterdam vinden plaats in januari t/m juni en in september t/m de eerste woensdag in december in Ontmoetingscentrum de Meent, aan De Orion 3, 1188 AM Amstelveen. De senioreninlopen zijn op de derde dinsdag van elke maand in zaal 1 op de eerste verdieping, van 2 tot 4 uur 's middags.
Met de auto parkeer je dichtbij De Meent, gratis, navigeer naar Melkweg 2, zodat je niet langs (soms doodlopende) woonerven wordt geleidt.
Per Openbaar vervoer: GVB-tramlijn 25, halte Meent, Schiphol busnet 199 en Connexion-bus 174, beide halte Praam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten